Skip to main content

Verejná zbierka je stále jedným z hlavných finančných zdrojov rekonštrukcie. Na eurofondy či verejnú podporu dočiahneme len zčasti, a veríme, že sa to môže podariť aj inak než nastavovaním ruky štátu. Zbierku sme vyhlásili v júni 2012 a doteraz už suma darovaná ľuďmi prekročila 70-tisíc Eur. Ďakujeme – a pokračujeme, ciele sú väčšie a stále sa môžete pridať, najlepšie na www.novasynagoga.sk/zbierka, kde prispejete najjednoduchšie online platbou.

Získate nesmrteľnosť. Každé meno, ktoré prispeje do zbierky, sa stane do otvorenia kunsthalle súčasťou nesmrteľného diela od rešpektovanej osobnosti slovenského výtvarného umenia – Ilony Németh. To bude ako jediné stálou súčasťou budovy Novej synagógy.

Nesmrteľných ľudí v našom zozname pribúda a zoznam už má vyše tisícpäťsto mien. To vytvára z tohto projektu spoločné dielo komunity zloženej zo stoviek ľudí. Napriek tomu, že verejná zbierka nie je hlavný zdroj financovania obnovy Behrensovej synagógy, je stále najdôležitejším finančným zdrojom rekonštrukcie. Prečo? Každý deň takto získavame pár i viac eur a tak vždy môžeme pokročiť aspoň o kúsok. Bez vašej pomoci by kunsthalle v Žiline nevznikla. Všetci, bez ohľadu na to, či darovali jedno euro alebo tisíc, sú nesmrteľní. V zozname sme si však dovolili dať na prvé miesto tých, ktorí svoju podporu posielajú pravidelne. Ste medzi nimi?

Viac o nesmrteľnosti: http://www.novasynagoga.sk/financovanie/verejna-zbierka/