Skip to main content

V tomto roku sme rozbehli niekoľko veľkých a zaujímavých spoluprác. To, čo nás však teší, je fakt, že stále viac a viac klientov má chuť zapojiť sa aktívne do tvorivého procesu pri realizácii projektu.


Komunikácia s klientom je dôležitá

Mnoho agentúr pracuje systémom: „Dajte nám zadanie a my vypracujeme“. Samozrejme, ani my s tým nemáme problém. Dlhé roky praxe nás však naučili, že najhodnotnejšie projekty a „výtvory“ vznikajú v úzkej a intenzívnej spolupráci s klientom. Práve preto sa snažíme pracovať  týmto spôsobom. Pri každom novom projekte sa stretneme a zoznámime sa osobne nielen s projektom (prevádzkou, reštauráciou, knižkou, stavbou…), ale aj s osobnosťou, názormi, myslením a zámermi klienta. Je nesmierne dôležité spoznať  človeka, pre ktorého tvoríme. Vtedy vieme pochopiť  jeho ciele a je aj podstatne jednoduchšie vyhovieť  jeho požiadavkám. Keď máme dostatok informácií, môžeme správne poradiť  a nasmerovať celý koncept, marketing, grafiku, či kreatívu. Preto s našimi zákazníkmi veľmi veľa komunikujeme a rozprávame sa o užitočnosti a možnostiach našich návrhov. 


Aj my sledujeme trendy

Neustále študujeme, sledujeme trendy, trhy a konkurenciu u nás aj v zahraničí, čo nás nielen baví, ale hlavne nám to umožňuje posúvať  sa, osvojovať  si nové techniky, či prístupy. Tým pádom vieme ponúkať inovatívne, nadčasové a kreatívne nápady. Mimoriadne si zakladáme na originalite, je pre nás nesmierne dôležité tvoriť  jednoznačné „originálne riešenia“ a žiadne kópie. Veď to je predsa podstata kreatívy – tvoriť. Nie produkovať, prípadne kopírovať  niečo, čo už niekto urobil. 


Spolupracujeme s externými profesionálmi

Pri našej práci často dávame dokopy multifunkčný tím. Spolupracujeme s programátormi, architektmi, remeselníkmi, ilustrátormi, záhradnými dizajnérmi, tlačiarmi a podobne. So všetkými máme výborné, overené skúsenosti a ešte lepšie dlhodobé vzťahy. Sú to šikovní odborníci, s pomocou ktorých sme už zrealizovali množstvo úžasných projektov.


Pre klienta len to najlepšie

Snažíme sa pestovať dobré vzťahy v každom smere. Pretože vzťahy ako také sú pre nás nesmierne dôležité. Neraz sa z našich klientov stávajú nielen dlhodobí zákazníci, ale množstvo spoluprác sa končí priateľstvom. Veľmi si to vážime a sme vďační nielen za dôveru, ale aj za otvorenosť nielen v komunikácii. Ten pocit, že sme vytvorili nielen niečo pekné a účelné a náš klient má z toho radosť, úžitok a je to presne to, čo čakal, je najlepší. 


Viac o našej práci či slová od našich klientov nájdete v sekcii referencie