Skip to main content

Kedy inokedy si prečítate 100-ročné knihy… zadarmo?

Autor:  ŽilinaDnes.sk 


Vedecká odborná knižnica s viac ako 12 000 knihami je súčasťou Považského múzea v Žiline od roku 1953. Počas siedmich dní budete mať možnosť nahliadnuť do nich celkom zadarmo.

Dvere špeciálnej odbornej knižnice v Považskom múzeu v Žiline opäť otvárame verejnosti v týždni od 23. do 27. marca 2015. Považské múzeum tradične umožňuje nazrieť do bohatstva histórie, prírodovedy, archeológie, dopravy, etnografie, drotárstva a ďalších zaujímavých oblastí. „Bohatý fond literatúry môže byť zaujímavým spoločníkom pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Radi privítame študentov stredných a vysokých škôl. Informácie, ktoré tu nájdu, môžu byť pre nich vhodným pomocníkom pri štúdiu a vypracovaní odborných prác,“ uviedla knihovníčka Považského múzea v Žiline Jana Sakalová.


V týždni od 23. do 27. marca 2015 marca je registrácia v knižnici bezplatná, bonusom bude darčekový balíček z edičnej činnosti múzea, ktorý môžu registrovaní návštevníci vyhrať. Knižnica je otvorená denne v čase od 8:00 do 13:00 v stredu v predĺženom čase do 17:00, resp. v inom dohodnutom termíne.


Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2015 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla. „Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí,“ povedala Michaela Koláriková z Považského múzea.


Špeciálna, vedecká, odborná knižnica s bohatým fondom je súčasťou Považského múzea v Žiline od roku 1953. Vo fonde knižnice sa nachádza viac ako 12 000 knižničných jednotiek, z toho je 488 starých tlačí do r. 1918. Fond tvorí literatúra spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná, s množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy a národopisu z domácej aj zahraničnej produkcie. Bližšie informácie o knižnici, ako aj jej online katalóg nájdete na web stránke múzea.


Ilustračné FOTO: Abhi Sharma