Skip to main content

Profigrafik je tím milých a ostrieľaných hráčov na poli svojej pôsobnosti. Konečne mi niekto prezradil tajomstvo jednoduchosti a funkčnosti westránky a zúročil svoje skúsenosti na jej výrobu. Ďakujem.


Mgr. Art. Zuzana Burianová


Zuzana je absolventkou tanečného umenia na Vysokej škole Múzických umení v Bratislave, popri ktorej ukončila aj bakalársky stupeň na Concordia university v Montreale v Kanade v obore choreografia súčasného tanca (v triede Michaela Montanara – Sirc du Soleil).  Študovala aj interpretáciu moderného tanca na Stavanger University v Nórsku. V súčasnosti sa Zuzana venuje vlastnej choreografickej činnosti, hosťuje v tanečných inscenáciách  a venuje sa tvorbe tanečných filmov. Vedie súbor Tanečné divadlo Alternatív , kde spolupracuje s hudobníkmi, filmármi (Dog Docs) a tanečníkmi pre rozvoj tanečného umenia v Žiline a okolí.