Skip to main content

Čo je to WEBDESIGN?


Webdesign je medziodborová disciplína, ktorá využíva poznatky vizuálnej komunikacie, interakčného dizajnu, psychológie (predovšetkým ovplyvňovanie a rozhodovane ľudí), marketingu, brandingu, copywritingu, gamifikácie (inovačným a zábavný marketing) a ďalšie odbory. Cieľom webdesignu je vytvoriť funkčnú webovéú stránku alebo webovú aplikáciu. Kvalitné webové stránky sú jedným z najlacnejších informačných a propagačných nástrojov. Musia byť kvalitne navrhnuté aj po grafickej aj po programátorskej stránke. Je dôležité udržať pozornosť užívateľa. Najdôležitejšie vlastnosti dobrého webu sú originalita vzhľadu, kvalitný obsah webu (zrozumiteľný, prehľadne usporiadaný a gramaticky správny), ľahko nájditeľný (dobrá pozícia vo vyhľadávačoch), použiteľnosť webu (orientácia na stránke).


Naše reálizácie: