Skip to main content

Úprava loga Elektrárne po ukončení architektonickej súťaže zameranej na rekonštrukciu budovy – logo aj budova získavajú svoju pôvodnú majestátnosť a priečelie budovy bude opäť dominantou mestského bloku, tak ako bývalo v minulosti.

Vizualizácia: PLURAL


DIZAJN MANUÁL