Skip to main content

V súčasnej výstavbe dominuje moderná architektúra, ktorá kladie dôraz na zasadenie objektu do priestoru a k tomu navyše prispôsobuje aj ďalšie prvky. Pridanou hodnotou pre okolie však nemusí byť len infraštruktúra, ktorú objekty ponúkajú. V projekte Rudiny II sa developer rozhodol ešte pre ďalší zaujímavý a nevšedný prvok. Zakomponoval do svojho projektu umenie. Veľkoplošné nápadné mozaiky viditeľné už z diaľky dodávajú projektu dušu a pocit útulnosti.

Iniciátorom vytvorenia troch veľkoplošných mozaík v bytovom komplexe Rudiny II bol žilinský výtvarník a grafický dizajnér Peter Dlhopolček.

1.

Peter Dlhopolček, žilinský výtvarník a grafický dizajnér bol iniciátorom vytvorenia troch veľkoplošných mozaík v bytovom komplexe Rudiny II. Jednu mozaiku pre bytový komplex aj sám navrhol. Vytvoril tak výnimočné dielo inšpirované okolitou prírodou. Ako tému si zvolil sýkorky, obľúbené vtáčiky svojej dcéry. Tie štylizoval do mozaikových pixelov, ktoré vytvárajú umelecký objekt o veľkosti 7,8 metra na výšku a 3,8 na šírku. Sýkorky sú veľmi typické pre naše obytné zóny a často ich vídavame na našich balkónoch. V tomto mozaikovom prevedení sa teraz stali aj trvalou súčasťou bytového komplexu Rudiny II.

2.

Trajectoriam apis je abstraktná monumentálna mozaika inšpirovaná neviditeľnými pohybmi včiel v priestore a ich letovými trajektóriami. Okrem vizuálneho sietnicového zážitku, má dielo poukazovať na dôležitosť podpory a ochrany včiel v ekosystéme. Autorom diela je Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský.

3.

Autorkou tretej mozaiky na Rudinách II je Veronika Cvinčeková a dielo má názov Červené jabĺčko. Umenie na fasádach bytových domov nie je na Slovensku úplná novinka. V období socializmu bolo vyslovene povinnosťou zakomponovať do vonkajšej architektúry výjavy z umenia a úplne typickými sú folklórne kresby Martina Benku. Hoci to je pre mnohých prežitok, autorku poslednej mozaiky, Veroniku Cvinčekovú, práve tieto výjavy inšpirovali k vytvoreniu ľudovej trilógie v modernejšom prevedení. Konkrétnejšie, ide o piesne, ktoré mala v tom v období vďaka svojej dcére dennodenne v uchu. Jedna z nich, rovnomenná s názvom diela, zdobí dnes stenu bytového domu na Rudinách.