Skip to main content

Súťažné návrhy FPU


Do súťaže o návrh loga a dizajn manuálu FPU sa zapojilo 32 autorov a traja spoluautori. Dokopy podali 51 návrhov. Zapojili sme sa aj my.


Fond na podporu umenia (FPU) onedlho zverejní logo, ktoré ho bude prezentovať. Už vybral jeho víťazný návrh, verejnosti ho ukáže po celkovom spracovaní dizajnu manuálu. TASR o tom informovala Lenka Kubušová z FPU.

Do súťaže o návrh loga a dizajn manuálu FPU sa zapojilo 32 autorov a traja spoluautori. Dokopy podali 51 návrhov. Autorkou víťazného sa stala Barbora Šajgalíková, na druhom mieste skončil Ondrej Jób a na treťom Juraj Sukop.

O návrhu rozhodla komisia v zložení Peter Michalovič, Zora Rusinová, Zora Jaurová, Peter Hajdin a Martin Bajaník. Jednokolová súťaž bola určená pre profesionálnych grafických dizajnérov. Autor víťazného návrhu získa finančnú odmenu 4000 eur a možnosť uzatvoriť zmluvu na vytvorenie dizajn manuálu. Konečný termín pre podanie súťažných návrhov bol 14. august.

FPU je nová verejnoprávna inštitúcia, ktorá nahrádza významnú časť dotačného systému ministerstva kultúry. Bude poskytovať príspevky na projekty z oblasti kultúrnych aktivít v oblasti pamäťových inštitúcií, umenia, časti programu Pro Slovakia, ako aj nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti. Tie v súčasnosti patria medzi dotačné programy ministerstva.


Písomná explikácia grafického riešenia loga č.1

Logo vychádza zo štátneho znaku Slovenskej republiky a jeho štylizácie do písmen: F (fond) a U (umenie). „U“ môžeme vnímať aj ako kvetináč, z ktorého vyrastá  písmeno „F“ dvojkríž a zároveň fond na podporu slovenského umenia. Písmo v logu je naklonené z pravej strany do ľavej, pre zvýraznenie možnosti zvýšenia úrovne slovenského umenia podporou z fondu a jeho rast. Farebnosť loga korešponduje s farbami štátneho znaku.


Písomná explikácia grafického riešenia loga č.2

Logo vychádza zo štylizácie do písmen: U (umenie) a P (podpora). Písmeno „U“ visí na písmene „P“ – doslova ako umenie visí na podpore, ktorá ho dokáže pozdvihnúť a vytiahnuť hore („UP“) na vyššiu úroveň. Konzervatívny font písma je zvolený z dôrazom na jednoduchosť a eleganciu, vhodnú pre tlačoviny a dokumety. Farebnosť loga korešponduje s farbami štátneho znaku.


Písomná explikácia grafického riešenia loga č.3

Logo vychádza zo štylizácie začiatočných písmen Fondu na podporu umenia – FNAPU. Minimalistické dizajnové logo je postavené na jednoduchosti. Zvýraznenie písmena „NA“ evokuje nasmerovanie prostriedkov NA podporu umenia. Súčasný jednoduchý font je zvolený s dôrazom na vzdušnosť, prehľadnosť a aplikovateľnosť do ďalších materiálov. Rovnako aj s predložkou „NA“ je možné kreatívne pracovať aj v ďalších kontextoch a využívať ju v tlačovinách, pečiatkach a na webstránkach na zvýraznenie, či adresnosť informácie – viď. hlavičkový papier.