Skip to main content

Rozhovor s Petrom:
„Dáme Váš dizajn na poriadok!“


Spôsob komunikácie je jedným z najdôležitejších nástrojov každej firmy či značky. Jednoznačne najviac viditeľný komunikátor je práve dizajn. Kvalitný firemný dizajn veľa napovie o kultúre Vašej spoločnosti, kvalite produktov a často krát aj o Vašej pozícii na trhu. Výrazne teda formuje obraz v očiach zákazníkov a pomáha odlíšiť sa od konkurencie.  Prezentuje Vašu prácu a status, je odrazom firemnej filozofie… Preto je viac než dôležité tento kľúčový prvok firemnej identity nepodceniť. O trendoch v marketingovej grafike sme sa rozprávali s Petrom Dlhopolčekom z ateliéru Profigrafik.sk


Ako sa vyvíja súčasný pohľad na firemnú vizuálnu identitu?


„V súčasnosti vládne grafickým trendom tzv. efektívny dizajn. Pre jeho tvorbu sú typické sofistikované, jednoduché či hravé formy, ktoré sú navrhované na mieru pre konkrétny produkt, firmu alebo značku. Originálne, kreatívne, výstižné a zapamätateľné logo, web dizajn, čo upúta na prvý pohľad, sú výborným odrazovým mostíkom pre ďalšiu, nielen marketingovú komunikáciu.“


Aký je proces tvorby takýchto „vizuálov na mieru“?


„Je veľmi veľa možností ako spoločnosť, či značku prezentovať a predať. My pri tvorbe nového loga dávame priestor ambíciám a víziám klienta a zároveň zapájame našu chuť a fantáziu. Pri redizajne sa snažíme zohľadniť úspechy a vyzdvihnúť zásadné oporné body z pôvodnej komunikácie. Vždy sa snažíme navrhnúť ideálne ucelené riešenie, aby bola naša práca kvalitná, viditeľná a jedinečná a samozrejme, klientovi priniesla úžitok a spokojnosť.“


S akými požiadavkami najčastejšie prichádzajú k Vám klienti?


„Poslednou dobou čoraz častejšie robíme vo firmách „poriadok“. Upravujeme, opravujeme, redizajnujeme. Dávame do poriadku všetko, čo patrí k profesionálnej prezentácii a imidžu spoločnosti. Vytvárame podrobné dizajn manuály, na základe ktorých môžu klienti ďalej samostatne pracovať. S ich používaním všetky grafické výstupy budú mať komplexný pútavý vizuálny štýl odlíšiteľný od konkurencie. Pri použití loga bude hneď jasné o akú spoločnosť sa jedná, či už pôjde o tlačoviny, vizitku, pečiatku, webovú stránku, či billboardovú kampaň.“


Čiže nie vždy prichádza klient s požiadavkou na úplne nový návrh?


„Redizajn existujúceho loga a marketingovej prezentácie je bežnou požiadavkou. Často je nezmyselné meniť vizuálnu identitu už zabehnutej značky. Pri redizajnovaných logách vieme posunúť ich dizajn manuál na vyššiu úroveň, strategicky prepojiť renovovanú podobu s ďalším marketingom a zabezpečiť väčšiu vizibilitu a rozšíriť komunikačné spektrum. Často sa zapájame do formovania dlhodobej biznis stratégie našich klientov. Baví nás tvoriť  a vymýšľať, máme radi výtvarné nadčasové riešenia, ktoré je vidno, pútajú pozornosť a zanechávajú v ľuďoch odkaz.“


Akú pozíciu by mala mať grafika v marketingu?


„Grafika sa dokáže ideálne dotknúť vnímania, sprostredkovať zážitok aj emócie. Dá sa tvarovať aj šikovne zacieliť podľa konkrétnych očakávaní. Prepojením s ďalšími marketingovými nástrojmi vieme ovplyvniť  mnoho faktorov zabezpečujúcich konkurenčnú výhodu, profesionálny image a v konečnom dôsledku posilniť pozíciu značky na trhu.“


PORIADOK_3