Skip to main content

Už niekoľko rokov spolupracujeme so Stanicou Žilina-Záriečie a pravidelne tvoríme pre nich rôzne propagačné materiály a plagáty. Táto spolupráca sa postupne rozvinula do vzťahu s výnimočnou dôverou, kedy nám zadávateľ dáva úplnú voľnosť pri vytváraní grafických návrhov. Vznikajú tak diela, ktoré sa vyvíjajú ruka v ruke s rastom tohto kultúrneho uzla stredoeurópskeho významu.  

http://www.stanica.sk/stanica/

Stanica Žilina-Záriečie:

pôvodná budova a okolité územie starej, no stále funkčnej železničnej zastávky Žilina – Záriečie v obkolesení žilinského Rondla, je od roku 2003 spojením nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a kolektívu aktivistov. Na neoznačenej mape súčasnosti chceme byť prestupným uzlom, v ktorom sa kriticky uvažuje, tvorí a vzdeláva. Pokračujeme v písaní príbehu malej stanice, kde sa križovali cesty miestnych obyvateľov. Dnes prepájame ľudí zblízka i zďaleka. Kolorit miesta dotvárajú tiež rastliny, zvieratá a iné rozprávkové bytosti.

Stanicu prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique, ktoré vzniklo v roku 1998. Okrem Stanice sa združenie od roku 2011 venuje tiež rekonštrukcii a prevádzke ďalšieho kultúrneho priestoru – Novej synagógy – Kunsthalle Žilina. Patríme do medzinárodnej siete nezávislých kultúrnych inštitúcií Trans Europe Halles, ktoré vznikli na báze občianskych iniciatív mladých ľudí revitalizujúcich prázdne industriálne a obchodné objekty na priestory pre súčasné umenie a kultúrno-sociálne aktivity. Na Slovensku sme spoluzakladateľmi Antény – siete pre nezávislú kultúru. Právom sme tiež hrdí na svoju vlastnú rozsiahlu sieť – rodinu návštevníkov, sympatizantov a podporovateľov, bez ktorých by naša existencia nedávala zmysel.

Stanicu píšeme s veľkým S a jej jednotlivé kapitoly číslujeme. Budovu S1 z roku 1946 sme získali do 30-ročného symbolického prenájmu od ŽSR. Pod našimi rukami prešla výraznou rekonštrukciou. V roku 2009 sa priestor významne rozšíril o alternatívnu stavbu divadelnej sály S2. Plánovaná prístavba budovy S3 z lodných kontajnerov dozrieva vo fáze projektov. K celkovému komplexu patrí tiež záhrada – okolo Stanice budujeme letný dvor s terasou a detským ihriskom a staráme sa tiež o priľahlý kus parku s legálnou graffiti stenou.

Program Stanice pozostáva z neutíchajúceho pulzu – festivalov, divadelných predstavení, koncertov, filmových premietaní, prednášok, výstav, workshopov, kurzov a dielní, rezidenčných pobytov pre mladých umelcov, produkcie umeleckých projektov, hosťovania a vysielania zahraničných dobrovoľníkov, podujatí pre deti a pre školy, ruchu malých trhov a šumu kaviarne… (vo voľných medzičasoch, ak nejaké ostanú, je možné si služby a techniku Stanice prenajať.) Popri tom naďalej slúžime ako pokojná čakáreň a predajné miesto lístkov na lokálny vlak zo Žiliny do Rajca.

Výsledkom je permanentný proces – pozoruhodné spájanie progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou.