Skip to main content

Pre Oblastnú organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA sme graficky pripravili brožúry, kde nájdete všetko ohľadom cestovneho ruchu v Malej Fatre a jej okolí. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra sa snaží o spoločnú propagáciu a marketing regiónu Malá Fatra, tvorbu produktov, spoločné budovanie siete cyklotrás a realizáciu nových projektov, ktoré súvisia s cestovným ruchom.