Skip to main content

Bábkarská Bystrica 2014 – 19. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre dospelých a deti sa účastníkom a verejnosti prihováral vo vizuálnej podobe navrhnutej v našom ateliéri. Festival patrí medzi renomované kultúrne akcie v oblasti bábkového divadla a slovenského profesionálneho divadelníctva s medzinárodným významom. Je najväčším festivalom bábkového divadla na Slovensku.

 http://www.bdnr.sk/bab/o-festivale/aktuality

poster_A1