Skip to main content

Grafický dizajnér je človek, ktorý často stojí v úzadí. Jeho úloha je však nezastupiteľná – práve od jeho práce závisí, nakoľko nás ten-ktorý produkt či služba zaujme. Či nás osloví pekná obálka knihy a chytíme ju v kníhkupectve do rúk, alebo nás presvedčí lákavý prospekt hotela, v ktorom sa rozhodneme stráviť dovolenku. Čo je pri tejto práci najdôležitejšie? Ako fungujú princípy grafického dizajnu? Aké sú jeho súčasné trendy? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete z rozhovoru so známym žilinským grafickým dizajnérom Petrom Pyppom Dlhopolčekom.

Peter, vaše meno sa v posledných rokoch skloňuje v brandži stále viac a viac. A treba povedať, že nielen medzi Žilinčanmi – pracujete na zákazkách v rámci celého Slovenska, ale aj v Európe. Ako sa vám darí presadiť sa v silnej konkurencii?

Snažím sa skĺbiť neskĺbiteľné, a to pomer profesionálnej kvality, ceny a času. Do hĺbky skúmam potreby klientov, podstatu ich produktov a služieb. Výsledkom mojej práce v komerčnej sfére musí byť užitočný, variabilný, originálny a funkčný vizuál. Grafika má svoje zákonitosti, nie je to len o vkuse. Na ľudí podvedome vplývajú nielen farby, ale aj tvary a posolstvá, ktoré vyjadrujú. Jednou stranou mince je kvalita samotnej práce a druhou kvalita služieb zákazníkom. Postupne profilujem svoje grafické štúdio na firmu špecializujúcu sa na komplexné dodávky – návrhy vrátane výroby. Posilnil som aj svoj pracovný tím, prizval som do ateliéru vyštudovanú grafičku Moniku Čákyovú a špecialistku na PR a marketing Dagmar Bleyovú.  Externe so mnou dlhodobo spolupracuje aj výtvarník Maroš Obšivan. A nedávno som aktualizoval svoj web www.profigrafik.sk, na ktorom prezentujem najzaujímavejšie kúsky z mojich prác.

Vo svojom portfóliu máte zákazky rôzneho druhu – katalógy veľkých firiem, hotelové bulletiny, divadelné plagáty, informačné prospekty miest a obcí, knižné obálky, a mnoho ďalších. Je to naozaj široké spektrum prác. Čo je dôležité pre vás ako dizajnéra a čo musí mať na zreteli zadávateľ, aby bol výsledok úspešný? Nakoľko sa riadite predstavami klienta a kde je hranica, za ktorú ho už nepustíte?

Poznať potreby a špecifiká klientov je nevyhnutné pre dosiahnutie kvalitného výsledku. Preto v našom grafickom ateliéri venujeme veľkú pozornosť aj marketingovým a obchodným požiadavkám zákazníkov. Keď sa však klient obráti na profesionálneho grafika, ktorý sa na výzvu díva nielen okom výtvarníka, ale aj z pohľadu marketéra, mal by mu dať vo finálnej fáze tvorby voľnú ruku. Je to ako keď idete na operáciu k lekárovi. Spoločne hľadáte najvhodnejšiu liečbu, ale počas samotného operačného zákroku presuniete plnú dôveru na odborníka. Takto už roky pracujem napríklad pre Stanicu Žilina-Záriečie (populárny stredoeurópsky kultúrny uzol) – usmernia ma v téme, no do grafiky nezasahujú. Vtedy vznikajú diela, ktoré majú obsah, ale aj modernú a profesionálnu grafickú formu. Ja sám som takýmto typom zákazníka. Napríklad, keď si objednám realizáciu od stolárskej firmy, remeselnú časť prác nechávam plne na realizátorovi, lebo ja nie som stolár a viem, že profi odborník to urobí najlepšie ako vie…

Hovoríme o „úspešnom výsledku“. Grafickým návrhom realizácie však ešte len začínajú. Dohliadate na to, aby sa vaše podklady zrealizovali podľa vašich predstáv, alebo nechávate klientovi takpovediac voľnú ruku?

Mám rád kvalitné výsledky, a pokiaľ klient má ambíciu dosiahnuť vysokú kvalitu výsledného produktu, zabezpečujem nielen návrh, ale aj realizáciu projektov. Grafike sa venujem dlho a Slovensko je malé. Poznám kvalitné tlačiarne, drevárske dielne a iných remeselníkov. Sledujem moderné trendy v použitých propagačných materiáloch a klientom viem ponúknuť riešenia, ktoré sa na internete veľmi ťažko hľadajú v rozumných cenách a garantovanej kvalite. Pod svoju prácu sa podpisujem vlastným menom, preto uprednostňujem, ak je výsledok tak starostlivo realizovaný, ako bol navrhovaný.

Každý zadávateľ má svoje špecifiká. Zaujímate sa pri tvorbe aj o firmu samotnú, o jej produkciu, o cieľovú skupinu jej zákazníkov?

To je predsa základ úspechu. Často prídeme spolu so zadávateľom na to, že potrebuje viac ako grafiku, vtedy sa pustíme do poradenstva pri marketingových stratégiách, či písania potrebných PR textov. Ako sa hovorí v metodológii vied, obsah je formotvorný a forma je obsažná. Každá firma má vlastnú dušu, charakteristickú komunikáciu a špecifické portfólio zákazníkov. Aj toto všetko sa premieta do grafického vizuálu.

Čo je pre firmy pri grafickom dizajne najdôležitejšie? Ako majú koncipovať svoje tlačoviny, aby bola ich propagácia efektívna a oslovili čo najviac záujemcov? Prečo je potrebné, aby ich „vizuál“ spĺňal isté kritériá?

Je dôležité uvedomiť si, že grafika nie je len vizuálnym podaním jednej informácie. Má na človeka vždy aj komplexný psychologický vplyv. Až polovica kapacity nášho mozgu je venovaná zrakovým vnemom a ich interpretácii. Kvalitná grafika berie na zreteľ zákonitosti o tom, ako ľudia vnímajú, čítajú, zapamätávajú si vnemy, myslia, čomu venujú pozornosť, čo ich motivuje a ako sa rozhodujú. Potrebné je vedieť aj to, aké vnemy uvádzajú ľudí do omylov a ako sa im vyhnúť. Moderný úžitkový grafický dizajn čerpá poznanie zo psychológie viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Pretože skôr, ako sa o niečom rozhodneme vedome, spracováva vnemy naše podvedomie. A podvedomie častokrát rozhoduje o tom, čo urobíme, veď to isto poznáte…

Základnou vizitkou firmy je jej logo. Aké pravidlá platia pri jeho tvorbe?

Tematickosť, estetičnosť, funkčnosť a variabilita pri používaní v praxi. Máte pravdu, logo je základom pre vizuálnu identitu firmy v grafických materiáloch, preto by malo byť vždy spracované s náležitou pozornosťou. Firma, ktorá investuje tisíce do marketingu a chce mať stabilnú pozíciu na trhu, by mala začať formovať svoje grafické materiály práve od zostavenia kvalitného loga. Čím viac energie venujete do návrhov na začiatku, tým jednoduchšie sa realizuje firemná prezentácia v praxi.

Zaoberáte sa aj úžitkovým dizajnom. Pre istú žilinskú kaviareň ste navrhli interiérové doplnky ako sú tapety, vitráže, obkladačky, koberce. Mimoriadny ohlas má aj tzv. „Žilinský šach“ na Mariánskom námestí, ktorý ste navrhli. Zdá sa teda, že váš tvorivý záber je naozaj pestrý. V ktorej polohe sa cítite najlepšie?

Najlepšie sa cítim v polohe, keď tvorím, bez ohľadu na to, či je výsledok podaný v digitálnej podobe alebo v podobe maľby, či výrobku. Pracujem so zreteľom na vytváranie dizajnu, ktorý má obsah aj formu a v duchu hesla „Čím menej, tým viac, čím viac, tým menej.“

Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdávate aj ostatným – zúčastňujete sa rôznych workshopov, a sám workshopy organizujete. Na čo kladiete najväčší dôraz? Čo by si mal mladý dizajnér odniesť zo školy?

V poslednej dobe mám skôr pocit, že dôležitejšie je, aby si mladý dizajnér doniesol niečo do školy. Chuť tvoriť a pracovať. Bez týchto investícií sú aj najlepší učitelia na nič.

Vy sám ste svoje prvé roky praxe strávili v ateliéri Pavla Chomu, ktorý pôsobí ako vedúci Katedry grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave. Bolo to pre vás podnetné obdobie?

Toto obdobie bolo najprínosnejšie a najdôležitejšie pre moju prax. Mal som vzácnu príležitosť učiť sa od uznávanej autority a výnimočne tvorivého človeka. Na druhej strane som sa naučil vnímať potreby zákazníkov a myslieť aj ako marketér a obchodník. Kvalitný mentor vás v praxi dokáže posunúť vpred míľovými krokmi.

Viem o vás, že vo voľnom čase sa takisto venujete voľnej výtvarnej a grafickej tvorbe. Máte za sebou vlastné výstavy, spolu s uznávanou umeleckou knihárkou Lidou Mlichovou pripravujete knižné vydanie svojich grafík. Kde čerpáte inšpiráciu?

Inšpiráciu čerpám všade okolo seba, z každej situácie, z každého podnetu, ktorý mi život dáva. Často sa tiež stretávam s podobne zameranými umelcami. Výmena skúsenosti tak ako aj v iných profesiách, je v tejto oblasti nesmierne dôležitá, motivujúca a podnetná.