Skip to main content

POZVÁNKA NA VÝSTAVU „Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline“

6. 4. – 29. 4. 2016 átrium Stavebnej fakulty UNIZA


prednáška autorov víťazného návrhu / ateliér PLURAL 
6. 4. 2016 o 13.00 hod. / učebňa AF206, Stavebná fakulta UNIZA 


Vážení priatelia architektúry, spoločnosť ISTROFINAL KN, s. r. o. v spolupráci s Katedrou pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebnej fakulty UNIZA Vás pozývajú na výstavu súťažných návrhov na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Elektrárne. Objekt administratívnej budovy v mestskom bloku Elektrárne v Žiline je významnou funkcionalistickou stavbou z dielne architektov F. Bendárika a F. Čapku a dodnes je radený medzi pozoruhodné stredoeurópske architektonické diela.

Na výstave budú predstavené súťažné návrhy prihlásené do verejnej anonymnej architektonickej súťaže vyhásenej spoločnosťou ISTROFINAL KN, s. r. o. v roku 2014. Súťažnej porote predsedal prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján M. Bahna. Súťažné návrhy odovzdalo celkovo 11 tímov. Súťaž bola vyhodnotená dňa 23. januára 2015 a 1. cenu získali autori: 
Ing. arch. Martin Jančok & Msc. arch. Michál Janák, ateliér PLURAL.