Vytvorili sme manifest a slogan pre spoločnosť Istrofinal

Istrofinal, známy žilinský developer, posunul ďalej svoje zameranie. Už nie je iba partnerom vo výstavbe projektov, ale rozhodol sa budovať vlastné realizácie. Aj na tento rok sú naplánované viaceré nové obytné výstavby, ktoré budú jednoznačne ich „srdcovkou“. Za značkou Istrofinal stoja totiž ľudia, ktorí „sa pozerajú okolo seba“. Snažia sa budovať pekné prostredie, tak aby […]

Logo pre projekt Kamence a Kasárne Brezno

Pre žilinskú spoločnosť Istrofinal, ktorá na trhu s nehnuteľnosťami pôsobí už viac ako 15 rokov a špecializuje sa na rozvoj mestských infraštruktúr, výstavbu a revitalizáciu nehnuteľností, sme navrhli ďalšie dve logá, pre projekt Kasárne Brezno a pripravovaný projekt Kamence v Kysuckom Novom Meste. Logo Kamence je inšpirované najmä polohou a miestom realizácie projektu, ktorým je nábrežie rieky Kysuca, kde vznikne nové […]

Grafický návrh loga pre NORTH BEES

Pre novovznikajúcu digitálnu agentúru North Bees v Prahe sme vytvorili grafickú identitu, logo a ďalšie prezentačné materiály. Grafický element včely, ktorá je zároveň v tvare plástu, bol inšpirovaný samotným názvom agentúry. Jej cieľom je pracovať usilovne, flexibilne, úderne a efektívne – ako včela. Tento pocit sme sa snažili navodiť aj pri tvorbe loga, ikon a […]

Grafický dizajn monografie o Budatínskom hrade

Kniha, ktorá chýbala veľmi dlho. Pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku Považského múzea v Žiline sme na sklonku roka 2017 pripravili v autorskom kolektíve monografiu o Budatínskom hrade. Súčasťou príprav obnovy jednej z najstarších stojacich pamiatok na území mesta Žilina boli uskutočnené viaceré výskumy. Ich výsledky doplnili, prípadne úplne opravili vedomosti o tomto jedinečnom hrade. Odborný […]