Umenie ako pridaná hodnota

V súčasnej výstavbe dominuje moderná architektúra, ktorá kladie dôraz na zasadenie objektu do priestoru a k tomu navyše prispôsobuje aj ďalšie prvky. Pridanou hodnotou pre okolie však nemusí byť len infraštruktúra, ktorú objekty ponúkajú. V projekte Rudiny II sa developer rozhodol ešte pre ďalší zaujímavý a nevšedný prvok. Zakomponoval do svojho projektu umenie. Veľkoplošné nápadné […]

ŽILINA 2026

Máme radi naše rodné mesto Žilina. Preto sa často zúčastňujeme na aktivitách, ktoré ho posúvajú dopredu. Vyhľadávame možnosti, ktoré umožňujú a napomáhajú rozvoju kultúry, skrášľovania okolia a je možné pri nich uplatiť skúsenosti nielen s grafikou, dizajnom a výtvarným umením ako takým. Zúčastnili sme sa výzvy pre zabezpečenie grafický prác pri príležitosti kandidatúry mesta Žilina […]

Výzva je splnená!

A je to tu. Veľké finále! Zbierka sa uzatvára a výzva je splnená! Všetkých 28 autorských typografií „ONLINE“ nájdete v tomto článku, ale aj u nás na Facebook stránke alebo na Instagrame Profigrafik.sk. Predošlý článok si môžete prečítať tu: ONLINE Ďakujeme za sledovanosť a tešíme sa na ďalšie výzvy. Možno budú aj v spolupráci práve s […]