Skip to main content

Renomovaný umelec a líder súčasného tanca Jaro Viňarský je hádam viac známy v zahraničí ako na Slovensku. V USA získal významné tanečné ocenenie The Bessies New York Dance and Performing Arts Award v kategórii výnimočný tanečný výkon za sólo Bastard / Painted Bird Trilogy v choreografii Pavla Zuštiaka. My máme tú česť tvoriť pre neho vizuály plagátov a pútačov na vystúpenia. Na jednom z predstavení – Xira, ktoré Jaro choreograficky zostavil, sa výtvarník Peter Dlhopolček z nášho ateliéru zhostil aj roly scénografa.