Skip to main content

Prihlásili sme sa do súťaže: „Grafický návrh loga Evanjelickej spojenej školy v Martine (skratka „ESSMT“) a tvorba dizajn manuálu pre celú školu“. V štyroch návrhoch sme sa snažili čo najlepšie obsiahnuť všetky podmienky súťaže a splniť kritériá funkčnosti loga podľa zadania.


A / 1. LOGO

Vychádza z Lutherovho erbu známejšieho pod názvom Lutherova ruža, ktorý je oficiálnym symbolom Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Je použitá zjednodušená verzia erbu/ruže, ktorá obsahuje dôležitý a nosný význam pôvodného erbu. Zachytávajúho v rámci jednotlivých častí  – čierny kríž v srdci symbolizujúci vieru, ktorá je prameňom skutočného šťastia a zmyslu života kresťana. Biela ruža vyjadruje Boží pokoj a radosť z bytia. Ruža je doplnená o stonku. Stonka symbolizuje rast ako taký. Rast študentov formou vzdelávania, poznávania, viery a zmysluplného učenia. Rovnako je stonka aj symbolickým spojením „koreňov s kvetom/srdcom“ prostredníctvom, ktorého prúdi životná energia, vedomosti, inšpirácia a láska. Logo je ideálne na ďalšie spracovanie pre pečiatku, vodotlač, grafický doplnok v knihách, dokumentoch a ďalších propagačných materiáloch.


Použitý font – Inka, od dizajnéra Samuela Čarnokyho, ktorý získal národnú cenu za Grafický dizajn v roku 2016A / 2. LOGO

„Bublina“, ktorá symbolizuje odkaz, nápad, správu, ideu, či upozornenie je nosným prvkom tohto loga. V jej vnútri nájdete štyri jednoduché piktogramy obsahujúce dôležité posolstvo. Lásku, spolupatričnosť, vieru, vzdelanie aj sväté písmo. Komunikácia týchto základných prvkov otvára poznávanie a formovanie osobnosti aj celého spoločenstva. Súčasnosť tohto loga podporuje mnohé ďalšie možnosti jeho využívania v rámci komunikácie inštitúcie, kde je možné s „bublinou“ ako takou ďalej pracovať v širšom kontexte – v knižných publikáciách, v rámci layoutu webstránky a aj ďalších podstránok, v priestoroch školy a podobne. Možnosť doplnenia ďalších potrebných symbolov umocňuje funkčnosť a využitie tohto loga pre všetky aplikácie, nevynímajúc jeho kreatívny potenciál pre propagačnú činnosť a materiály.


Použitý font – Gloriola, z Českého štúdia Suitcase Type Foundry, od dizajnéra Tomáša BrousilaA / 3. LOGO

Jednoduchosť a manipulatívnosť tohto loga spočíva v štyroch funkčných piktogramoch. Krúžky s obsahom srdca(lásky), kalicha(spolupatričnosti), kríža(viery) a knihy (svätého písma a zároveň vzdelania),  symbolizujú základné hodnoty a motívy evanjelickej viery. Farebnosť vychádza z Lutherovej vlajky a zároveň z erbu mesta Martin. Jednotlivé piktogramy sa môžu v budúcnosti doplniť o ďalšie  dôležité a potrebné symboly pre jednotlivé zložky školy, internetové stránky, publikácie prípadne ako navigačný/informačný systém na škole. Minimalistická, jednotná a hravá forma tohto loga otvára širokú škálu použitia a variability do budúcnosti, pre všetky formy komunikácie ESSMT.


Použitý font – Inka, od dizajnéra Samuela Čarnokyho, ktorý získal národnú cenu za Grafický dizajn v roku 2016