Skip to main content

Keď sa ľudia ocitnú v nepríjemnej situácii, je pre nich typická zmena správania. Čím je situácia náročnejšia, neprehľadnejšia či nebezpečnejšia úmerne stúpa aj pocit stresu, paniky a nepredvídateľných reakcií. Na tieto faktory je veľmi dôležité prihliadať, aby sa predišlo nešťastným komunikačným chybám a nedorozumeniam.

Ak ste mali rozbehnutú firmu s fungujúcim marketingom a zákazníckou základňou, ani v časoch kríz netreba marketingovú komunikáciu hádzať cez palubu. Úplne sa zaseknúť a po čase začínať všetko od znovu je nielen časovo, logisticky, ale aj finančne náročné. Vhodnejšia verzia je využiť „krízový režim“ komunikácie a ostať zákazníkom stále na očiach. Poznáte to, zíde z očí zíde z mysle a keď sa zrazu všetci naraz rozbehnú, tak sa v pretlaku a prúde informácií rýchlo stratíte.


Preto odporúčame nezastavovať! Stačí spomaliť a prispôsobiť sa novej situácii.


Téma číslo jedna – Zdravie

Zdravie bolo vždy základnou prioritou. Možno až tak automatickou, že sme si ho pokiaľ sme sa cítili fit ani neuvedomovali. A zrazu, všetci robia niečo pre zdravie a každý chce byť hlavne zdravý. Stúpajú predaje vitamínových doplnkov, imunitných programov, ponuka online tréningov ešte nikdy nebola na roztrhanie tak ako je teraz. Preto ak môžete spraviť niečo pre zdravie svojich zákazníkov určite im o tom povedzte.


Téma číslo dva – Bezpečnosť

Na bezpečnosť sme si tiež už pomerne zvykli, nečakane však tiež nie je samozrejmosťou. Aktuálne mnohé obavy sprevádzajú často aj bežné činnosti. Ubezpečte svojich zákazníkov, že sa na vás môžu spoľahnúť. Dajte im istotu, že vaša ponuka aj produkty sú naozaj bezpečné.


Téma číslo tri – Spolupatričnosť a solidarita

Momentálne sa individualizmus naozaj nenosí, skôr vzbudzuje hnev a opovrhnutie. Vyhnite sa silným sloganom a ukážte spolupatričnosť a solidaritu. Ak je to možné pomôžte slabším a môžete o tom citlivo dať časom vedieť. V žiadnom prípade nerobte násilnú „charitu“ za cieľom propagácie, vlna hejtu a kritiky vie totiž nepekne poškodiť meno.


Téma číslo štyri – Spoľahlivosť a istota

Ukážte svojim klientom, že sa na vás môžu spoľahnúť aj v ťažšej situácii. Že ste tu pre nich a počítate s nimi ako aj oni s vami. Spoľahlivosť a istota je tým najlepším podporným prostriedkom pre lojalitu. Nikto nebude meniť partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť aj v horších časoch.


Téma číslo päť – Pridaná hodnota

Ak viete pre svojich ľudí, zákazníkov a klientov spraviť niečo navyše v týchto časoch sa to počíta dvojnásobne. Dajte svojim zamestnancom ušiť rúška a poučte ich o ich správnom používaní. Pripravte pre svoje projekty nové možnosti, ktoré uľahčia zákazníkom život prípadne im inak pomôžu.

A hlavne, vždy im o tom dajte vedieť, robíte to predsa pre nich!


A čo rozhodne nekomunikovať? Vlastne to čo vždy. Sľuby, ktoré nedokážete dodržať. Zlé správy, pesimistické posolstvá a na iróniu a vtipy v čase kríz tiež nie je extra priestor.


Ak si v komunikácii nie ste istí, najlepšie čo môžete urobiť, je nechať ju na profesionálov. V našom ateliéri máme bohaté skúsenosti a radi vám s ňou pomôžeme.