Skip to main content

Nová kniha Petra Bera Nikto nepríde je knižnou podobou úvah o živote, o našich silných aj slabých stránkach a o škole, ktoré mnohí z vás dostávajú e-mailom ako SWO.

„Táto kniha dodáva odvahu do boja so životom a s našimi slabosťami. Na rozdiel od mnohých iných kníh nesľubuje, že sa budú diať zázraky na želanie. Autor má dobrý postreh a jemný zmysel pre humor, vďaka čomu sú tieto krátke kultivované texty príjemným čítaním.“ 

Lenka Kunová, redaktorka Dobrá škola