Skip to main content

Dňa 15. decembra 2016 bola v Rosenfeldovom paláci slávnostne otvorená Knihárska dielňa Lidy Mlichovej, ktorá sa presťahovala z Horného Valu a stáva sa súčasťou Rosenfeldovho paláca.


Jediná knihárska dielňa svojho druhu na Slovensku

Oficiálne ju privítal primátor mesta Žilina Igor Choma. „Pociťujem hrdosť, že jediná knihárska dielňa svojho druhu na Slovensku s dlhoročnou tradíciou sa nachádza práve v Žiline. Sám som vyvíjal nemalé úsilie v snahe pomôcť Lide Mlichovej, keď som sa dozvedel, v akých priestoroch sa jedinečná knihárska dielňa nachádza. Myslím si, že nádherné prostredie Rosenfeldovho paláca je skvelou alternatívou,“ povedal pán primátor.


Žilina a jej knihárska tradícia

Rodinná knihárska tradícia začala v Žiline v roku 1928 príchodom Jána Vrtílka do Žiliny. Ján Vrtílek bol významnou osobnosťou umeleckej knižnej väzby v druhej polovici 20. storočia. V tradícii knihárskej dielne pokračuje jeho dcéra, Lida Mlichová. Pri príležitosti otvorenia knihárskej dielne Lidy Mlichovej v Rosenfeldovom paláci bola odhalená Jánovi Vrtílkovi pamätná tabuľa na Spojenej škole na Hurbanovej ulici. Knihy z dielne Lidy Mlichovej pochádzajú z rôzneho materiálu (drevo, kov, kameň, koža a i.) a môžu dosahovať ľubovoľné rozmery. Ide o stopercentnú ručnú prácu. Knihárska dielňa sa zaoberá kníhtlačiarstvom, knihárstvom, tvorí knižné väzby pre bibliografie, autorské knihy či netradičné väzby, obaly kníh a i. V dielni sa vytvárajú väzby časopisov, obradné dosky, zápisníky, denníky, ale aj celokožené poťahy na rámy k obrazom. U Lidy Mlichovej možno viazať aj bakalárske a diplomové práce.