Skip to main content

Všimli ste si pri cestách veľké hnedé tabule upozorňujúce na významné kultúrne pamiatky v okolí? Ak áno, radi sa pochválime tým, že sme autormi všetkých týchto tabúľ v Žilinskom kraji. Ak nie, tu je názorná ukážka toho, o čo ide.