Skip to main content

S našou prácou sa vo vydavateľstve Artfórum môžete stretávať denno-denne. Všimnite si logotypy Edícia mesiaca, Kniha mesiaca, vizuál e-mail newslettra. Spoznáte náš rukopis? Pre Artforum navrhujeme tiež rôzne plagáty a viac ako 5 ročníkov zostavujeme kompletnú vizuálnu podobu grafických materiálov Žilinského literárneho festivalu.

Petrov profesijný profil, v ktorom sú uvedené aj knihy, ktoré pre vydavateľstvo spracoval nájdete na stránkach http://www.vydavatelstvoartforum.sk/sk/autori/peter-dlhopolcek/.

Kníhkupecká noc