Skip to main content

Nikdy nevieš, čo sa stane, ak zobudíš spiacu vodu. Erik Šille sa v najnovších maľbách venuje téme vody, ktorá je v našej kultúre úzko spojená so životom rovnako ako so smrťou. V mnohovrstevných kompozíciách rozvíja mikropríbehy, pričom korene jeho ikonografie nájdeme v starých legendách a mýtoch. Zároveň sú Šilleho obrazy natoľko otvorené, aby sme pri pohľade na nich pustili uzdu vlastnej fantázie. Ako sa k metafore spiacej vody vyjadril francúzsky filozof Gaston Bachelard, skutočný „poetický obraz neopisuje – vyzýva! Nabáda k spomínaniu, vyvoláva sny, otvára sa nekonečnému svetu. „Spiaca“ voda je pre bdelého spáča hotovým univerzom; je to doslova symbol záhady sveta.“ (In: Ostium 2013/4).


Erik Šille, absolvent VŠVU v Bratislave, nositeľ Ceny Igora Kalného, víťaz VÚB Maľba, laureát Ceny Tatra Banky Mladý tvorca 2010. Venuje sa maľbe inšpirovanej popartom, komiksom, graffiti, populárnou kultúrou všeobecne, nevynímajúc jazyk reklamy a marketingu.

text: Gabriela Kisová


Výstava potrvá do ± 1. 5. 2015.


http://eriksille.com


Galériu Plusmínusnula nájdete v Žiline na Hurbanovej ulici č. 11 – v priestore informačného centra pri Novej synagóge. Galéria-infocentrum je v testovacej prevádzke otvorená v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h. V iných časoch alebo v prípade, že je zatvorené, môžete volať Marekovi Adamovovi na tel. 0907 137 145 a dohodnúť si otvorenie.


Vstup voľný.