Skip to main content

Historický atlas obsahuje 112 máp, znázorňujúcich v prehľadnej forme všetky významné udalosti, inštitúcie a ukazovatele o ECAV. Mapy sú rozčlenené do šiestich kapitol podľa základných etáp dejín evanjelickej cirkvi: od vystúpenia Martina Luthera po Žilinskú synodu (1517–1610), od Žilinskej synody po Satmársky mier (1610–1711), od Satmárskeho mieru po vydanie Tolerančného patentu (1711–1781), od Tolerančného patentu po rozpad Rakúsko-Uhorska (1781–1918), od vzniku Česko-Slovenska po začiatok 21. storočia (1918–2010) a posledná kapitola prezentuje demografický obraz evanjelikov na Slovensku na začiatku 21. storočia. Každej kapitole predchádza zasvätený text z pera odborníka.

Podľa autorov atlas môže byť využitý ako učebná pomôcka pre študentov evanjelických škôl všetkých stupňov. Zároveň je určený širokej odbornej i laickej evanjelickej aj neevanjelickej verejnosti. Môže tiež slúžiť aj ako reprezentačná publikácia ECAV.

historicky_atlas_ecav_0001