Skip to main content

Požiadali sme firmu Profigrafik o vypracovanie loga pre naše urbárske spoločenstvo.

Návrh loga bol urobený včas a jeho grafické spracovanie sme dostali vo viacerých variantoch. Vybrali sme tú, ktorá nás oslovila čistým a jednoduchým dizajnom, s dobrým výberom fontu písma a aj zodpovedajúcim farebným riešením. Tieto atribúty loga zaručujú jeho jednoduchosť, jednoznačnosť, pôsobí sviežo a je dobrým komunikačným prvkom medzi našim spoločenstvom s okolím.


Ing. Vladimír Stromček
URBÁR pozemkové spoločenstvo Višňové