Skip to main content

Bez ohľadu na vek zákazníkov, charakteristiku cieľovej skupiny, či orientáciu na B2B alebo B2C sektor, v aktivitách content marketingu vyhráva ten, kto sa prezentuje otvorene, originálne a fundovane.

Trend v marketingu, že obsah je kráľ, stále pretrváva. Ak chcete nastaviť vašu stratégiu content marketingu úspešne, nedívajte sa len na to, čo píše a robí vaša konkurencia. Ak chcete byť v tejto marketingovej disciplíne úspešní, nájdite si vlastnú cestu ako sa predať a upravte štýl a obsah vašej komunikácie poslaniu a povahe vašich produktov a služieb. A hlavne potrebám vašich čitateľov a zákazníkov. Buďte originálni, faktickí, fundovaní a otvorení. Len tak sa môžete dostať ku kvalitnému a presvedčivému obsahu vašich marketingových posolstiev a vyťažiť z týchto aktivít maximum.

Tu je zopár tipov, ako na to:

1. Nesnažte sa predať ľad eskimákovi. Áno, tisíckrát sme počuli výroky typu „dobrý obchodník predá aj mŕtvemu zimník“. A koľko krát sa tak stalo vo vašom biznise? Nespoliehajte sa na zaužívané tvrdenia, ktoré sa preukázateľne neoverili vo vašom segmente, ako účinné. Vo vašich textoch, či už na webových stránkach, v e-mail newslettroch, PR článkoch, blogoch alebo odborných príspevkoch v časopisoch sa zamerajte na užívateľský profil a potreby VÁŠHO typického klienta a informujte najmä JEHO. Nesnažte sa za každú cenu oslovovať širokú skupinu nejakých IMAGINÁRNYCH osôb, ktoré sú určite veľmi naivné a zbaštia všetko, čo dostanú na stôl od „univerzálne úspešných“ obchodníkov.

2. Píšte o tom, čo zaujíma zákazníka/čitateľa. V každom obsahu, ktorý púšťate do éteru sa sústreďte na to, aby nestratil zameranie na úžitkovú hodnotu pre čitateľa. Mnohé firmy totiž venujú viac-menej zbytočne obrovské úsilie prezentácii samých seba. Píšu a uverejňujú tony platených článkov o tom, akú majú vysokú firemnú kultúru, čím sú jedineční, akých odborníkov zamestnávajú a prečo obchodovať práve s nimi. Veria, že ak investujú energiu do toho, aby vyzerali v médiách ako hviezdy, čitatelia sa skôr rozhodnú pre ich riešenia a tento typ komunikácie povedie k úspešnému obchodu. Pravdou však je, že ľudia tento typ informácií nevyhľadávajú. Konzumujú ich len okrajovo a vo všeobecnosti im neprikladajú vysokú informačnú a presvedčivú hodnotu.

Čitateľov dnes naviac zaujímajú:
– správy o najnovších/prevratných objavoch, trendy do budúcnosti (vrátane informácií o tom, ako môžu čitatelia nástup určitých trendov využiť vo svoj prospech),
– objektívne testy a recenzie produktov,
– zaujímavé inšpirujúce príbehy s emóciou,
– stanoviská lídrov a odborníkov v určitom segmente,
– prakticky využiteľné informácie (návody, tipy a triky pre používateľov, e-knihy…),
– iné súvisiace informácie, napríklad zmeny v legislatíve, ktoré sa čitateľov dotýkajú vo vzťahu k danému produktu alebo službe…

3. Oprite svoje tvrdenia o objektívne fakty. Myslite na to, že výroky typu „najlepší“, „najlacnejší“ a „najobľúbenejší“ sú pre čoraz väčšie množstvo ľudí dnes už len čistou provokáciou. Snáď KAŽDÝ tovar už bol vo svojej kategórii niekedy najlepší, najvýhodnejší alebo najlacnejší. Ak sa chcete prezentovať, že ste v niečom „naj“, buďte „naj“ v tom, čo viete podložiť preukázateľnými faktami. A dané fakty náležite prezentujte: publikujte konkrétne objektívne prieskumy, štatistiky, predajné výsledky. Byť dôveryhodný znamená tiež byť transparentný a prezentovať PRAVDIVÉ fakty a KONKRÉTNE výsledky OBJEKTÍVNYCH testov. Vo svojich marketingových tvrdeniach sa oprite o to, čo vám nikto nemôže poľahky zobrať.

4. Žiadajte o spätnú väzbu. Zostavte si určitú vzorku čitateľov z interných a externých zdrojov a pýtajte si od nich spätnú väzbu na texty, ktoré chcete publikovať. Ak máte pocit, že vo firme nemáte žiadne „básnické črevo“ a vaše texty nevzbudzujú záujem adekvátny ich informačnej hodnote, poraďte sa s ľuďmi, ktorí sa písaniu venujú profesionálne. Aj jednorázová konzultácia vás môže posunúť na míle vpred.

5. Sledujte trendy v content marketingu. Dôležité je tiež priebežne sledovať čo v danej sfére marketingu práve funguje a čo už nie. Napríklad, donedávna bolo populárnou praktikou písať pre webové prostredie krátke články do 200 slov, odporúčali tak vyhľadávače a aj odborníci na content marketing. Dnes krátke články vyhľadávače považujú za príliš povrchné a marketéri začínajú uprednostňovať tak dlhé texty, ktoré poskytnú čitateľom dostatočné informácie bez násilného skracovania, či zbytočného naťahovania.

6. Píšte, točte videá a hlavne publikujte koľko sa len dá. Pokúste sa naplno využiť potenciál content marketingu. Ukážte zákazníkom a verejnosti, že ste odborníkmi v tom, čo robíte a okrem produktov a služieb dokážete byť aj hodnotným zdrojom informácií.

Dagmar Bleyová
Úryvok z článku „Nesnažte sa predať ľad eskimákovi“

celý článok vyšiel v mesačníku Zisk manažment 9/2014
www.manazerskecentrum.sk