Skip to main content

Celý rok 2017 sme sa starali o grafický dizajn pre Rosenfeldov Palác. Mesačne sme pripravovali programové letáky, letáky Genius loci, karty ku výstavám, ilustračné obrázky do newsletter-ov a aj na facebookovú stránku paláca. Za fotografiu ďakujeme fotografovi Marekovi Jančúchovi.