Manuál reklamy v pamiatkovej rezervácii Žilina

Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline sme pomohli s manuálom na umiestňovanie reklám v meste. Keďže sa snažíme prispievať ku skrášľovaniu okolia a záleží nám na prostredí, v akom žijeme, bolo to jednoduché. Pri tvorbe reklám dôrazne zohľadňujeme okolité prvky a vizuál citlivo zasadzujeme do prostredia. Manuál reklamy v pamiatkovej rezervácii Žiliny sme dali dohromady spolu […]