Skip to main content

návrh logo skola martin ESSMT

tvorba logo evanjelická škola martin

Zúčastnili sme sa súťaže s názvom: „Grafický návrh loga Evanjelickej spojenej školy v Martine (skratka „ESSMT“) a tvorba dizajn manuálu pre celú školu“. Toto sú naše práce.