Skip to main content

kremnica návrh loga kremnické gagy

kremnické gagy vizuál tvorba loga

Naše grafické štúdio sa zapojila do súťaže organizovanej mestom Kremnica. Pripravili sme dva návrhy loga pre toto mesto, pozrite si našu grafickú prácu.