Skip to main content

ocenenie_SHS_SAV

ocenenie slovenská historická spoločnosť

Kniha na ktorej sme spolupracovali s Martinom Furmanom s Krajského pamiatkového ústavu v Žiline dostala ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti udelená v roku 2017. Slovenská historická spoločnosť udelila v roku 2017 Cenu SHS za publikácie, vydané v roku 2016,  v kategórii populárno-vedecká práca získala cenu naša knižka.