Pravda odveká: OBAL PREDÁVA

Grafický dizajnér je človek, ktorý často stojí v úzadí. Jeho úloha je však nezastupiteľná – práve od jeho práce závisí, nakoľko nás ten-ktorý produkt či služba zaujme. Či nás osloví pekná obálka knihy a chytíme ju v kníhkupectve do rúk, alebo nás presvedčí lákavý prospekt hotela, v ktorom sa rozhodneme stráviť dovolenku. Čo je pri tejto práci najdôležitejšie? […]

Festival Hory a mesto 2014, maľba

Okrem aktívnej participácie na organizácii festivalu Hory a mesto sme na tomto festivale prispeli aj k vytvoreniu veľkoplošnej maľby. Spoluautori maľby boli slovenský výtvarníci Marek Cina, Peter Trmos a Tomáš Rybár.

Branding – viete, ako sa buduje firemná značka?

Okrem vonkajších znakov, akými je firemné logo, dizajn webu, či prezentačných materiálov, tvoria značku tiež skúsenosti zákazníkov a obchodných partnerov s vašou firmou a jej produktami. Ak chcete vytvoriť úspešnú značku, potrebujete teda poznať a pochopiť aj ich potreby a požiadavky a začleniť stratégiu permanentného budovania značky do každodenného kontaktu firmy s prostredím. Značka je […]

Knihu AHA Tomáša Kompaníka

Kniha AHA spája tradičnú slovenskú výšivku so súčasným grafickým dizajnom a chce ukázať, že slovenská tradícia nepatrí len do múzea. Grafický dizajnér Tomáš Kompaník pripomína ľuďom výnimočnosť tradičného slovenského remesla, konkrétne ornamentiku ľudových výšiviek a ukazuje ich nadčasovosť v spojení so súčasnými trendmi v grafickom dizajne. AHA by mala rozšíriť povedomie o slovenskej ľudovej výšivke. Prezentovať […]

Tričká, ktoré majú dušu

Často sa na nás obracajú klieti s požiadavkou vytvoriť predmety, ktoré ich budú vizuálne reprezentovať, budú mať úžitkovú hodnotu a zaujmú nielen obchodným posolstvom. Aj preto v našej tvorbe nájdete množstvo tričiek s originálnym dizajnom – tričko je obľúbený predmet, ktorý dokáže niesť určité posolstvo na verejnosti a zároveň potešiť používateľa úžitkovou a vizuálnou hodnotou.