O nás

 logo


Našou doménou je grafický dizajn

Už viac ako 14 rokov sa profesionálne venujeme grafike. Máme za sebou množstvo spoluprác s malými aj veľkými firmami, neziskovkami, kultúrnymi aj štátnymi inštitúciami, galériami. Medzi našimi klientmi nájdete Stanicu Žilina-Záriečie, Stredoslovenskú energetiku, Artforum, Mesto Žilina, Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malá Fatra, DI Mechanik, Mestské divadlo Žilina, Štátny komorný orchester, Krajský pamiatkový úrad, Nadáciu Pontis, reštauráciu Vulcano, Pivotéku na 7 schode a mnoho ďalších.


Čo ponúkame?

Komplexný servis v oblasti grafického dizajnu – od návrhu až po dodanie hotovej realizácie priamo na váš stôl. S radosťou pre vás vytvoríme logá, dizajn manuály, webové stránky, reklamné materiály, plagáty, časopisy, knihy alebo iné realizácie podľa vašich požiadaviek.


Pomôžeme vám nielen s grafikou, ale aj s formovaním celkovej identity a marketingovej stratégie vašej spoločnosti. Vytvárame návrhy jasné, jednoduché, prekvapujúce a zároveň príťažlivé. Inovatívne prvky vždy spájame s praktickou použiteľnosťou. Kreatívne riešenia, dlhoročné skúsenosti a kvalita sa odrážajú vo všetkých našich prácach.

Možnosti spolupráce a realizácie vašich predstáv s vami radi prekonzultujeme na osobnom stretnutí.


Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0908 904 154 alebo e-mailom na atelier@profigrafik.sk.

Prehľad našich realizovaných zákaziek si môžete pozrieť v našom PORTFÓLIU.


peter_dlhopolcek

Peter Dlhopolček

Grafický dizajnér, výtvarník a streetart umelec, sa narodil v Žiline v roku 1981. Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Po ukončení školy pracoval v rôznych reklamných a grafických štúdiách. Nakoniec zakotvil v ateliéri akademického maliara Pavla Chomu, s ktorým spolupracuje dodnes. V súčasnosti má vlastný ateliér pod názvom Profigrafik.sk. Jeho heslo „Čím menej, tým viac, čím viac, tým menej“ prezentuje jeho výnimočný cit pre abstrakciu a minimalizmus, ktoré sú charakteristické pre jeho tvorbu.


monika_cakyova

Monika Čákyová

Je absolventkou Ateliéru dizajnu a vizuálnej komunikácie na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Počas posledného ročníka VŠ sa jej profesionálny život presunul z východného Slovenska do Žiliny. Grafický dizajn je pre ňu poslaním aj „koníčkom“. Monika tvrdí, že človek by sa nemal nikdy prestať vzdelávať, preto neustále sleduje nové trendy v oblasti grafiky a dizajnu, ktoré ju posúvajú vpred po grafickej stránke a bližšie ku klientovi po stránke profesijnej.


dagmar_bleyova

Dagmar Bleyová

Vo svojej doterajšej grafickej praxi sa venovala najmä webovej grafike a spracovaniu printových publikácií. Avšak viac ako grafičkou je marketérkou. V žilinskom vydavateľstve Poradca podnikateľa pôsobila ako produktová manažérka pre manažérsku a marketingovú literatúru. Stála pri zrode odborného mesačníka Zisk manažment a portálu www.manazerskecentrum.sk. Päť rokov po grafickej a obsahovej stránke vytvárala mesačník, ktorý prináša praktické rady podnikateľom, manažérom a marketingovým špecialistom. Dnes sa venuje najmä formovaniu marketingových stratégií pre malé a stredné firmy. Firemný grafický dizajn teda vníma nielen okom grafika, ale i marketéra. S radosťou s vami bude konzultovať vaše požiadavky na grafiku, jej marketingové uplatnenie a spoločne s kolegami vám navrhne estetické a zároveň funkčné riešenia.


maros_obsivan

Maroš Obšivan

Je vyštudovaný výtvarník, absolvoval ŠÚV v Kremnici, odbor rytectvo a neskôr pokračoval v štúdiu na FUTU Košice, v odboroch súčasná maľba u doc. Adama Szentpéteryho a grafiku u prof. Rudolfa Sikoru. Vo svojej tvorbe inklinuje ku geometrii. V súčasnosti sa venuje grafickému dizajnu a polygrafii, predovšetkým technológii sieťotlače. Sporadicky sa angažuje v streetarte. Je vášnivy nadšenec sieťotlače.


logo1 logo_2